Al·legacions al “Projecte refós d’urbanització de Les Pungoles” (SAV)

Tal i com vàrem acordar a l’última reunió cel·lebrada el passat 15 de Gener, l’associació ha recollit les diferents al·legacions proposades per diversos veïns i les ha escrit en un document per tal que cada veí que així ho consideri es pugui descarregar el document, l’editi en funció dels punts que vol al·legar i presenti una al·legació formal davant de l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor pel que fa al “Projecte refós d’urbanització de Les Pungoles”. Recordeu que la data límit per a presentar-les finalitza aquesta setmana!

El procediment per presentar al·legacions es pot fer de dues formes:

  1. Presencialment: Desplaçant-se al registre de l’ajuntament i entregant l’escrit d’al.legacions. Cal que l’ajuntament retornin una copia segellada conforme s’han entrat les al·legacions.
  2. Telemàticament: Pels que tinguin signatura electrònica mitjançant la web de l’ajuntament a l’espai habilitat per fer al·legacions o presentar recursos. En el següent document s’exposa un tutorial de com fer-ho.