Enquestes

El passat 26 de Novembre de 2023 ens vàrem reunir per explicar-vos l’estat de les negociacions amb l’ajuntament en relació a les obres. Davant la sobtada negativa a voler arreglar la irregularitat urbanística de Les Pungoles, i veient que es neguen també a negociar una solució justa pels veïns, us vàrem plantejar les opcions que tenim per fer front a aquest menyspreu.

Ens vàrem comprometre a consultar-ho a uns advocats urbanistes, i així ho hem fet.

La reunió va ser molt clarificadora. De seguida es van fer càrrec de la nostra situació actual. Ens recomanaren seguir els següents passos:

 1. Encarregar un informe tècnic a un arquitecte urbanista que demostri i dictamini que som “Sol Urbà” 
 2. Amb l’informe a la mà, fer una reunió amb els tècnics de l’Aj. de SAV i els nostres advocats. Aquesta reunió ens pot dur al contenciós amb l’ajuntament (cal recordar que el motiu serà que volem que facin una modificació puntual del POUM traient-nos del PAU)
 3. En cas d’arribar al contenciós, ens recomanen que si l’ajuntament fa una consulta “Obres SI-NO”, ens posicionem pel NO, ja que no és segur que poguéssim aconseguir aturar l’expedient amb mesures cautelars. No convé començar unes obres sense resoldre abans el motiu del contenciós. Si arribés el cas que es modifiqués el POUM i tornéssim a negociar, el projecte de les obres es podria reactivar de nou.

Els honoraris dels advocats són els següents:

 • Reunions, seguiment de les negociacions, consultes 180 €/hora (1,8 €/associat). A tenir en compte que s’haurà de fer varies reunions.
 • Escrit d’interposició del Contenciós 3.000 € (30 €/associat).
 • Presentació de la demanda 5.000 € (50 €/associat).
 • Presentació escrit de conclusions 2.000 € (20 €/associat).
 • Peritatge Arquitecte Urbanista 4.000 € (40 €/associat). Aquest import és aproximat

Tingueu present que la data límit per a dur a terme la votació és el dia 17 de Gener a les 23:59.

Instruccions per omplir el formulari:

 • Es permet un únic vot per propietat.
 • Només es comptabilitzaran els vots dels SOCIS de l’associació. Per tal de ser comptabilitzats cal que indiqueu el vostre número de soci. Si no el recordeu podeu cercar-lo al mail de benvinguda a l’associació, que hauria d’estar a la bústia d’entrada del vostre e-mail amb l’assumpte “Alta de soci a l’Associació Veïnal de Les Pungoles“. Si malgrat tot no el trobeu, ens podeu enviar un email i us el recordarem.
 • Els NO-SOCIS poden associar-se de forma ràpida i fàcil tal com s’explica en el següent enllaç: https://lespungoles.cat/associacio. Un cop rebin el número de soci podran exercir el seu dret a vot.
 • Tot i així, si els NO-SOCIS prefereixen no associar-se però volen expressar la seva opinió per finalitats estadístiques poden votar posant el número 0 en el camp Número de soci del formulari. En aquest cas, però, el vot no serà comptabilitzat per a la presa de decisions.